Çocukluk Döneminde Arkaik Refleks Olarak Dua

Çocukluk Döneminde Arkaik Refleks Olarak Dua Yeni doğanlarda ve çocuklarda farkında olmadan yapılan davranışlara arkaik refleks denilmektedir. Dua’da bilinçsizce ve örnek alarak yani arkaik refleks olarak çocuklarımızda bir davranış olarak görünmektedir. Bu gibi durumlarda çocuklarımızı azarlamamalı ve onları teşvik edici davranışlarda bulunmalıyız. Dua ihtiyacını tecrübe ettiği, sonsuz bir bütüne tutunmayı

Din Kelimesinin Anlamı Nedir

Din kelime anlamı olarak yol, şeriat, millet kavramı ile birlikte verilmektedir. İnsanın yaratılış gayesi var olarak yaratılmıştır. Din ve yaşam ayrılmaz bir bütündür. Din yaşam şeklimizi düzene sokar ve bizlere huzur ve saadet getirir. Bizim dinimiz olan İslamiyet’te İslam’ın şartları ve imanın şartları olarak dinimizin ne kadar yaşam şeklimize yön

Kutsal Kitaplar

Kutsal kitap, bir dinin esaslarını bildiren kitaplara verilen isimdir. Semavi dinlere göre insanların yaratıcısı Allah her şeyin en iyisini bilendir ve kullarının nasıl en iyi olacağını bilir ve onlara bir kitap gönderir. İslam dininde kutsal kitaba inanmak dinin esas şartlarından biridir. Bütün dinlerde kutsal kitap anlayışı vardır çünkü insanlara mesaj

Din ve Çocuk

Din ve çocuk çok önemli bir konudur. Aileler çocuklarını en iyi şekillerde yetiştirebilmek için onlara en iyiyi en doğruyu öğretmeyi hedefler. Çocuklara dini öğretmek ise oldukça zordur. Hem soyut bir kavramı çocuğa aktarmanın getirdiği zorluk hem de çocuklara verilen sorumluluk oldukça zordur. Ama dinler bu konuda hassastır küçüklükten başlayan bir

Firavun’un Kıssası Hakkında

Firavun’un Kıssası Hakkında Firavun, Kur’an’da: “Büyüklük taslayarak haksızlık yapan azgın” anlamında kullanılır. Lakabı ise (yaptırdığı piramitlerden dolayı)  “Kazıklar Sahibi”dir. Firavun, ilahi emirlere karşı gelerek, kendisini ilahlık makamında gören ve saltanat sürmek için -ilahi hükümlere aykırı emir ve yasaklar koyarak- insanları kendisine mutlak itaate çağıran zorbaların genel adıdır. Firavun, halk üzerinde sahiplik iddiasındadır

Haram Aylarda Günah ve Savapların Katlanması

‘Sakın o aylarda nefislerinize zulmetmeyin’ (Tevbe süresi:36) Âyet-i kerimesindeki ‘Zulüm’den Maksat, müfessirlerin beyanına göre günah işlemektir. Günah işlemek her zaman yasaksa da, özellikle hürmetli ve yasaklı olan bu aylarda işlenen masiyet, aynen ihramlı iken ve Ka’be hareminde işlenmiş gibi kat kat fazla yazılır. Sa’id İbn-i Cübeyr’in babasından (Radiyallahu anh) rivayet

Dinimizin Fitneye Karşı Bakış Açısı

Dinimizin Fitneye Karşı Bakış Açısı Ne yazık ki şimdi bazı kendini bilmezler, kendilerince İslamı sevdirmek adına dini bölük pörçük ederek, bütün esasları alt üst ediyorlar. Bize düşen bildiğimizle amel etmek ve insanlara da bildirmektir. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla…“Ve bir fitne kalmayıp, din yalnız Allah için oluncaya kadar onlarla

İkrime’nin Yermuk Gazvesi’ndeki İmtihanı

İkrime’nin Yermuk Gazvesi’ndeki İmtihanı İkrime, Yermuk gazvesine katılmıştır. Hiç kimsenin tabi tutulmadığı bir imtihanla karşı karşıyaydı. O gün İkrime şöyle diyordu: “Kim benimle ölüm üzere biatleşecektir? Kim benimle ölüm üzere biatleşecektir?” İkrime, amcasının oğlu Halid bin Velid’in çadırının önünde durur ve çağrısını aynen tekrarlar; “Kim benimle ölüm üzere biatleşecek?” Bu

Zekat Nedir ? Zekat Kime Verilir ?

Zekat Nedir Kime Verilir Müslüman bir kimse; özgür, akli dengesi yerinde ve büluğ çağına erişmiş ise ve bunlara ek olarak borcundan ve temel ihtiyaçlarından fazla kazanç sağlayıcı nitelikte ise ve bu sahip olunan malın üzerinden bir yıl geçmiş ise zekat vermelidir. Zekât ve fitrenin kimlere verilebileceği Kur’an-ı Kerim’de açıkça anlatılmıştır.

Sahurda Ne Yemeli Ne Yememeli

Sahurda Ne Yemeli Ne Yememeli Sahurda yenilen yemeğin de fazla ağır olmaması gerekiyor. Gün boyunca sizi tok tutacak, kan şekerinizi kötü etkilemeyecek, susatmayacak, protein içeriği yüksek besinlerden oluşan bir sahur menüsü hazırlamak sizin için çok önemli. Uzmanlar, sahurun erken kahvaltı gibi düşünülmesini ve sahurda buna uygun şeyler tüketilmesini tavsiye ediyor.